Komisja Europejska przesłała do polskiego rządu pismo o wyjaśnienie kwestii związanych z przepisami ustawy o VAT dotyczącymi odliczania VAT od samochodów i paliwa. Zdaniem Komisji nasze regulacje naruszają ustawodawstwo unijne. Na łamach GP już wielokrotnie ostrzegaliśmy, że przepisy polskiej ustawy w tym zakresie są niezgodne z prawem wspólnotowym i że w końcu trafią przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS).

- Obecnie sprawa jest na pierwszym etapie. Oznacza to, że Komisja wszczęła postępowanie i wystosowała do Polski pismo z prośbą o wyjaśnienia i usunięcie niezgodności. Ten etap prac jest tajny - wyjaśnił nam Roman Namysłowski, menedżer w Ernst & Young.

Dodał też, że kolejnym krokiem, w przypadku niezastosowania się do sugestii Komisji, będzie wysłanie umotywowanej opinii, dopiero której zignorowanie spowoduje wniesienie skargi do ETS.

- Mamy przed sobą kilka miesięcy przepychanek pomiędzy Komisją a Ministerstwem Finansów. Pamiętając o nieustępliwym stanowisku resortu w sprawie odliczania VAT przy zakupie samochodów osobowych i paliwa do nich, nietrudno zgadnąć, że sprawa skończy się przed Trybunałem - argumentował Roman Namysłowski.

Według niego, uznanie przez Trybunał polskich przepisów ograniczających prawo do odliczenia przy nabyciu samochodów osobowych oraz paliwa otworzy, po pierwsze, przed podatnikami możliwość odzyskania nieodliczonego w przeszłości VAT poprzez skorygowanie deklaracji i złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Po drugie, w odniesieniu do bieżących zakupów podatnicy będą mogli zignorować istniejące ograniczenia i odliczać podatek.

- Warto pamiętać, że już dzisiaj niektóre sądy administracyjne przyznają rację podatnikom i potwierdzają ich prawo do odliczenia VAT (np. WSA we Wrocławiu). Tym samym nie trzeba czekać na rozstrzygnięcie ETS, lecz można próbować dochodzić swych praw, licząc na korzystne rozstrzygnięcie na etapie sądowym - radził nasz ekspert z Ernst & Young.

ZASADY ODLICZANIA VAT

  • Od zakupu aut osobowych odliczenie przysługuje w wysokości 60 proc. podatku naliczonego, ale nie więcej niż 6 tys. zł.
  • Od zakupu paliwa (benzyny, oleju napędowego, gazu) do aut osobowych istnieje zakaz odliczania podatku naliczonego.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl