PORADA
Podatniczka wychowuje pełnoletnią niepełnosprawną córkę, która otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Córka uzyskuje dochody w postaci renty inwalidzkiej. Podatniczka chciałaby wiedzieć, czy może skorzystać z ulgi rodzinnej na córkę. Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego w Poznaniu, wskazuje, że zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wprowadziły tzw. ulgę na dzieci, dają ciekawe możliwości dotyczące dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny.