Ulga na wychowywanie dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, przysługuje niezależnie od ich wieku i uzyskiwanych dochodów.

PORADA
Podatniczka wychowuje pełnoletnią niepełnosprawną córkę, która otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Córka uzyskuje dochody w postaci renty inwalidzkiej. Podatniczka chciałaby wiedzieć, czy może skorzystać z ulgi rodzinnej na córkę. Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego w Poznaniu, wskazuje, że zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wprowadziły tzw. ulgę na dzieci, dają ciekawe możliwości dotyczące dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny.
- Ulga przysługuje także rodzicom takich dzieci, i to bez względu na to, czy dziecko w danym roku uzyskiwało jakiekolwiek inne dochody, czy to opodatkowane czy też zwolnione z opodatkowania. Bez znaczenia jest również to, w jakim wieku jest dziecko. Może zatem być już osobą pełnoletnią - mówi Tomasz Beger.
Ekspert wyjaśnia, że tak szerokie sformułowanie uprawnienia do ulgi wynika z bezpośredniego powiązania art. 27f ustawy o PIT regulującego ulgę rodzinną z art. 6 ust. 4 ustawy dotyczącego preferencyjne- go sposobu opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.
- Można sobie zatem wyobrazić sytuację, w której rodzice dorosłego dziecka otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny i uzyskującego dochody np. z renty inwalidzkiej, czy też jakiegokolwiek innego tytułu, uzyskują prawo do skorzystania ze wspomnianej ulgi. Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów wydaje się, że nie ma przeciwwskazań do wykorzystania w takim przypadku ulgi na dzieci w pełnej wysokości przez rodziców - twierdzi Tomasz Beger.
ULGA NA DZIECI W PODATKU DOCHODOWYM
Jakie dzieci obejmuje ulga w PIT:
  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
  • dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
MAGDALENA MAJKOWSKA