Dodatkowe formy oszczędzania na emeryturę różnią się stopniem i sposobem opodatkowania dochodów. Niekiedy przyszły emeryt będzie sam rozliczał uzyskane kwoty, a w innych przypadkach podatek pobierze za niego płatnik.
Wysokość przyszłej emerytury zależeć będzie głównie od indywidualnej inicjatywy każdego pracującego. Wysokość świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu emerytalnego według bieżących prognoz będzie na minimalnym poziomie. Dlatego istotne są dobrowolne formy oszczędzania, które umownie przyjęło się określać jako trzeci filar stający poza powszechnym systemem emerytalnym. Dla oszacowania korzyści z dodatkowego oszczędzania na emeryturę nie bez znaczenia są regulacje podatkowe, które dotyczą każdego produktów oszczędnościowych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Indywidualnych kont emerytalnych

Funduszów kapitałowych

Obligacji i lokat

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaki PIT od zysków emerytalnych