•  ZAPOWIEDŹ OBNIŻKI PODATKÓW. Dwie stawki PIT w 2009 roku - 18 i 32 proc. oraz dalsze obniżanie podatku w następnych latach zapowiedział minister finansów Jacek Rostowski podczas wtorkowej debaty budżetowej w Senacie. Z czasem ma być też zmniejszone obciążenie firm CIT. Minister zapowiedział też reformę prawa podatkowego, tak by obciążenia fiskalne były mniej uciążliwe. Według Jacka Rostowskiego jeszcze w tym roku nastąpi uproszczenie VAT.
  •  SZKOLENIE PODATKOWE. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu zaprasza 16 stycznia o godz. 11.00 na bezpłatne szkolenie dla podatników. Szkolenie dotyczy rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania oraz podstawowych obowiązków podatników.

Więcej www.is.lublin.pl

■  AKTYWIZACJA ZAWODOWA. Urząd Skarbowy w Chełmie w ramach stałej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie organizuje staże i przygotowania zawodowe w celu zdobycia przez osoby bezrobotne kwalifikacji i umiejętności praktycznych nabywanych podczas pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w urzędzie. W styczniu 2008 r. staż absolwencki rozpoczęło osiem osób, a przygotowanie zawodowe sześć osób. Generalnie na 2008 rok urząd zadeklarował zorganizowanie około 40 miejsc w ramach aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych.

Więcej www.is.lublin.pl

■  NOWA UMOWA MIĘDZY BELGIĄ A USA. Od 2008 roku weszła w życie nowa umowa podatkowa pomiędzy Belgią a Stanami Zjednoczonymi. Przewiduje ona m.in. pełne zwolnienie z podatku źródłowego niektórych dywidend i zmianę klauzuli ograniczenia korzyści.

Więcej www.taxnews.pl

■  PROTOKÓŁ DO NIEMIECKO-AMERYKAŃSKIEJ UMOWY. Na początku 2008 r. wszedł w życie protokół do umowy podatkowej podpisanej przez Niemcy i Stany Zjednoczone. Wprowadza on m.in. zwolnienie z podatku źródłowego niektórych dywidend i obowiązkowego arbitrażu w przypadku przedłużających się sporów pomiędzy władzami podatkowymi dwóch państw.

Więcej www.taxnews.pl