Podatnik będzie mógł odliczać VAT także z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT.
Obecnie podatnik VAT nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi m.in. przez podmiot nieuprawniony do ich wystawiania. Ograniczenie to uregulowane w art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 51, poz. 535 z późn. zm.) zniknie z ustawy już 1 lipca. Zmianę przepisów zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, nad którym trwają prace w Sejmie.
Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w MDDP, wyjaśnia, że proponowana zmiana polegająca na usunięciu zakazu odliczania VAT naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09 Dankowski.