Obecnie podatnik VAT nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi m.in. przez podmiot nieuprawniony do ich wystawiania. Ograniczenie to uregulowane w art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 51, poz. 535 z późn. zm.) zniknie z ustawy już 1 lipca. Zmianę przepisów zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, nad którym trwają prace w Sejmie.

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w MDDP, wyjaśnia, że proponowana zmiana polegająca na usunięciu zakazu odliczania VAT naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09 Dankowski.

– Jeśli zmiana wejdzie w życie w planowanym terminie, tj. od 1 lipca 2011 r., zakaz taki definitywnie zniknie z polskiej ustawy o VAT – mówi Agnieszka Bieńkowska.

Nasza rozmówczyni podkreśla, że w dalszym ciągu odliczenie zabronione będzie w sytuacji, gdy faktura okaże się fakturą wystawioną przez podmiot nieistniejący.

– Jeśli natomiast fakturę wystawi podmiot istniejący, ale taki, który nie dopełnił obowiązków rejestracyjnych, brak ten nie będzie pozbawiał nabywcy prawa do odliczenia – wskazuje nasza rozmówczyni.

Chociaż zmiana przepisów planowana jest dopiero na 1 lipca 2011 r., podatnicy, którzy posiadają faktury wystawione przez podmiot niezarejestrowany, mogą już teraz ubiegać o odliczenie. W przeciwieństwie bowiem do wyroków polskich sądów administracyjnych konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE nie są ograniczone do konkretnej sprawy.

– Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE stanowi wykładnię wiążącą zarówno dla sądów krajowych, jak i organów administracji publicznej, w tym organów podatkowych – argumentuje Agnieszka Bieńkowska.

W konsekwencji wskazany wyrok może być bezpośrednio powołany przez wszystkich tych podatników, których prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot istniejący, ale niezarejestrowany dla celów VAT, zostało ograniczone lub którzy z takiego odliczenia zrezygnowali sami.

– W przypadkach zakończonych prawomocną decyzją wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE stanowi podstawę do wznowienia postępowania – podpowiada Agnieszka Bieńkowska.

Drugie czytanie nowelizacji ustawy o VAT zawierającej opisaną zmianę planowane jest w tym tygodniu.

Ważne!

Nie można odliczyć lub otrzymać zwrotu VAT, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur