Podatnicy, którzy złożyli przed 10 stycznia odpowiednie oświadczenia, mogli upoważnić swojego pracodawcę do złożenia w ich imieniu rocznego zeznania o dochodach uzyskanych w 2007 roku - PIT-40 i równocześnie skorzystać z ulgi na dzieci. Osoby, które tego nie zrobiły lub wobec których ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, będą mogły samodzielnie złożyć roczne zeznanie i również skorzystać z tej ulgi. Należy pamiętać jednak, że tryb zwrotu powstałej nadpłaty w przypadku złożenia przez pracodawcę PIT-40 został przez ustawodawcę uregulowany odmiennie niż zwrot nadpłaty dokonywany przez urząd skarbowy. Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, pracodawca zalicza ją najpierw na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje jeszcze nadpłata, dopiero wówczas płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Jak wynika z tego przepisu, pośpiech podatnika, aby jak najszybciej złożyć oświadczenie, nie daje gwarancji szybkiego zwrotu gotówki. Najwcześniej bowiem pracownik otrzyma ją razem z wynagrodzeniem za kwiecień, jeżeli zaliczka za marzec nie pochłonie całej kwoty nadpłaty.

Składając samodzielnie zeznanie do urzędu skarbowego, podatnik ma też szansę uzyskać zwrot nadpłaty w podobnym terminie. Jest to swego rodzaju pociechą dla osób, które zapomniały wykorzystać przysługujące im uprawnienie do rozliczenia się ze swoich dochodów za pośrednictwem płatnika.

JOLANTA NOWAK

gp@infor.pl