W analizowanej sprawie spółka chciała złożyć ofertę do gminy na realizację ponadstandardowych świadczeń medycznych, których celem jest profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży przez inhalacje w grocie solnej. Warunkiem skorzystania z zabiegów w grocie jest orzeczenie lekarza pediatry o braku przeciwwskazań.

Poznańska izba przypomniała, że od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu z VAT podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki – służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i świadczone są w ramach wykonywania zawodu lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, psychologów i osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Ze zwolnienia będą korzystać tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy). Izba uznała, że usługi w zakresie inhalacji w grocie solnej wykonywane na podstawie badania lekarskiego z wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), gdyż służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Natomiast usługi te bez orzeczenia lekarskiego nie będą podlegać zwolnieniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. (nr ILPP2/443-247/11-3/AK).