■  POWOŁANO KOMISJĘ DO WALKI Z BIUROKRACJĄ. Sejm wybrał skład Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Do zadań Komisji będzie należał przede wszystkim przegląd i analiza przepisów regulujących zagadnienia gospodarcze i społeczne w celu wskazania przepisów niespójnych i zbędnych. Komisja zajmie się również przygotowywaniem projektów zmian w ustawodawstwie, m.in. w systemie podatkowym.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  SZKOLENIE W URZĘDZIE SKARBOWYM. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu zaprasza dziś o godz. 10.00 podatników prowadzących działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenie dotyczące e-Deklaracji, nowości podatkowych na 2008 rok, najczęściej popełnianych błędów i uchybień. Szkolenie odbędzie się w siedzibie urzędu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8b.

■  NIE MOŻNA ODLICZYĆ PODATKU NALICZONEGO. Podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego, w związku z nabyciem towarów lub usług, gdy został uprzednio pozbawiony prawa zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na nie poniesionych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 1010/07 i 1011/07).

Więcej www deloitte.com/pl/podatki

■  BEZ ROZLICZANIA STRATY. Jeśli dochód spółki osiągany w specjalnej strefie ekonomicznej jest zwolniony z opodatkowania, to nie można od niego odliczyć straty z lat ubiegłych. W tym bowiem przypadku nie mamy do czynienia ze stratą podatkową, lecz ze stratą bilansową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1532/07).

Więcej www deloitte.com/pl/podatki

■  INTERPRETACJA USTAWY O VAT. Literalna interpretacja art. 88 i 96 ustawy o podatku od towarów i usług jest sprzeczna z prawem wspólnotowym. Podatnik może odliczyć podatek naliczony także z faktur wystawionych przed dniem rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego w VAT - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 543/07).

Więcej www deloitte.com/pl/podatki