Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, przy czym umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Warto wiedzieć, że nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

● gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;

● gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zakresu opodatkowania

Opodatkowanie darowizny najbliższej rodziny

Obowiązków wobec fiskusa

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Od jakiej darowizny i w jakiej wysokości trzeba zapłacić podatek.