MAREK OCIEPKA

główny księgowy Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego

Celem Krajowych Standardów Rachunkowości, opracowywanych przez Komitet Standardów Rachunkowości, jest przygotowanie jednolitych zasad oraz regulacji dotyczących ewidencji w księgach rachunkowych firm.

Dzięki temu powstają swego rodzaju wytyczne, które z natury mają ułatwić prawidłowe rejestrowanie operacji oraz zdarzeń gospodarczych w księgach. Standardy zawierają liczne wyjaśnienia okraszone konkretnymi przykładami liczbowymi. Dlatego też są one użytecznym narzędziem przydatnym przy rozwiązywaniu wszelkich pojawiających się wątpliwości.

Dotychczas wydane standardy spełniają te właśnie wymagania. Kolejną dziedziną, która mogłaby zostać omówiona i przedstawiona jako Krajowy Standard Rachunkowości, jest rachunkowość zabezpieczeń - tj. kwestie zabezpieczeń transakcji handlowych od występujących na rynkach ryzyk.

Kto wie jednak, czy generalnie nie lepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zaadoptowanie regulacji określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej na niwie prawa polskiego. Regulacje dotyczą rachunkowości zmierzają bowiem z coraz większym impetem do unifikacji przepisów oraz stosowanych rozwiązań. Byłoby to zatem rozwiązanie wychodzące naprzeciw, pozwalające na ujednolicenie stosowanych zasad oraz ułatwienie ewidencji i prezentacji zdarzeń gospodarczych.

Not. AP