Biegły rewident, który jest wpisany wyłącznie do rejestru biegłych rewidentów, czyli taki, który nie wykonuje usług w zakresie badania sprawozdań finansowych, musi spełnić warunek rozliczenia się z obowiązkowego szkolenia. Powstaje więc pytanie, jakie konsekwencje może ponieść biegły rewident, który nie wypełni tego obowiązku, wynikającego z przepisów prawnych i uchwał KRBR w tym zakresie.

Jak wyjaśnia Jadwiga Szafraniec, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przewodnicząca Komisji ds. szkoleń, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może zwolnić biegłego rewidenta z obowiązku przeszkolenia w danym roku szkoleniowym na podstawie udokumentowanego wniosku związanego ze zdarzeniem losowym. Biegły rewident dotknięty zdarzeniem losowym powinien przedstawić Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów dokumenty stwierdzające ten fakt. Jak twierdzi ekspert, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przesunąć obowiązek szkolenia na kolejny cykl rozliczeniowy. W takim wypadku biegły rewident zobowiązany jest odbyć przesunięty i bieżący wymiar obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w wyznaczonym terminie.

- Biegli rewidenci, którzy nie odbyli szkolenia w obowiązującym cyklu rozliczeniowym, oraz nie zwrócili się do Rady z wnioskiem uzasadniającym ten fakt, kierowani są do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, który decyduje o dalszej procedurze postępowania związanej z wypełnieniem obowiązku odbycia szkolenia - twierdzi rozmówczyni.

Wiceprezes KRBR informuje, że obowiązujące obecnie zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zostały uchwalone na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie 30 czerwca 2007 r., podczas VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Obowiązkowi szkolenia podlegają wszyscy biegli rewidenci, zarówno wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jak też wpisani wyłącznie do rejestru.

- Biegli rewidenci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych są zobowiązani w dwuletnim cyklu rozliczeniowym odbyć w sumie 60 godzin szkolenia, są to 4 moduły - wyjaśnia nasza rozmówczyni. Dodaje, że biegli wpisani wyłącznie do rejestru, w dwuletnim cyklu, są zobowiązani przeszkolić się w wymiarze 30 godzin, tj. 2 moduły.

Jadwiga Szafraniec podkreśla, że biegły rewident ma wiele możliwości wypełnienia obowiązku szkolenia. Przykładowo, biegły rewident niewpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych może wypełnić obowiązek szkoląc się po 15 godzin każdego roku lub zdecydować się, aby odbyć szkolenie w pełnym wymiarze, tj. 30 godzin w pierwszym roku cyklu rozliczeniowego lub odbyć je wyłącznie w drugim roku obowiązującego cyklu.

Ekspert podkreśla również, że cyklem rozliczeniowym jest okres kolejnych dwóch lat, rozpoczynających się 1 kwietnia roku nieparzystego, a kończący się 31 marca kolejnego roku nieparzystego.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl