PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy z Kancelarii Doradców i Audytorów z Poznania

Tak

Zakup kalendarzy z logo firmy należy potraktować jako wydatek dokonany na cele reklamowe firmy.

Kalendarz wiszący u klientów z logo i zapewne danymi adresowymi firmy będzie zachęcał do dokonywania transakcji z firmą. Nie jest to wydatek na reprezentację, czyli w całości będzie stanowił koszt uzyskania przychodów. Podatnik, dokonując zakupu kalendarzy od kontrahenta unijnego, powinien rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie tych towarów. Należy wtedy wystawić fakturę wewnętrzną i rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie najczęściej pod datą faktury otrzymanej za te kalendarze. Nie opodatkowujemy i nie wystawiamy faktury wewnętrznej przy wydawaniu tych kalendarzy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT nie stosujemy opodatkowania przy wydawaniu drukowanych materiałów reklamowych. W ogóle wydawanie w Polsce jakichkolwiek materiałów na cele reklamowe nie powinno być opodatkowane. Mówią o tym wyroki sądów administracyjnych, np. wyrok WSA z Wrocławia z 3 kwietnia 2007 r. (sygn. akt SA/Wr 152/07, niepublikowany). Nie jest to zgodne z 112 Dyrektywą UE, ale tak polski ustawodawca sformułował art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

■  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).