Rząd jest przeciwny przyjęciu dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.
Sejmowa komisja do spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła stanowisko rządu dotyczące dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (COM(2011) 121). Wynika z niego, że rząd popiera działania w zakresie uproszczenia systemu opodatkowania osób prawnych w ramach Unii Europejskiej.
Sprzeciwia się jednak przyjęciu dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania CIT w obecnym kształcie. Wprowadzenie mechanizmu konsolidacji, który umożliwia m.in. szybsze i pełne odliczanie strat czy kosztów oznaczałoby zmniejszenie dochodów budżetowych.