ANDRZEJ NIKOŃCZYK

doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy

Nie

Usługi edukacyjne nie wymagają rejestracji na kasach fiskalnych.

Jak wskazano w zapytaniu, podatnik prowadzi szkołę języków obcych i sprzedaje swoje usługi głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Co do zasady, ten rodzaj sprzedaży wymaga prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, jednak zwolnienia od tego obowiązku od lat są wskazywane w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Kiedyś rozporządzenia te zmieniano co rok, przedłużając większość dotychczasowych zwolnień, a eliminując tylko niektóre. Założeniem, jakie przyświecało MF przy wprowadzaniu kas rejestrujących, było bowiem objęcie praktycznie całego obrotu konsumenckiego obowiązkiem rejestracji na kasach. Obecnie od paru lat plany MF w tym zakresie nie są jasne. Co jakiś czas słyszymy o planach to upowszechnienia, to likwidacji obowiązku ich stosowania. Efekt - podatnicy często do końca nie wiedzą, czy ich działalność podlega obowiązkowi rejestracji przy użyciu kas rejestrujących (fiskalnych) czy nie. W tym roku przynajmniej rozporządzenie opublikowano jeszcze przed 1 stycznia 2008 r. (przynajmniej ujawniono), a nie jak to bywało nawet po prawie trzech miesiącach nowego roku i wygaśnięciu poprzedniego. Jednak nowe rozporządzenie dotyczy okresu do 30 czerwca 2008 r., a co po tej dacie, nie wiadomo. Podatnicy oczekują na jasną i spójną politykę co do przyszłości kas rejestrujących, a nie przedłużania przepisów co pół roku.

Zmiany na bieżący rok nie są znaczne, akurat świadczenie usług edukacyjnych (PKWiU 80) korzysta ze zwolnienia od obowiązku rejestracji na kasach fiskalnych na mocy przepisu par. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w związku z poz. 25 załącznika do tego rozporządzenia. Usługi szkół języków obcych są klasyfikowane w ramach usług edukacyjnych pod symbolem PKWiU 80.42.10-00.10. Zwolnienie to, jak wyżej wskazałem, obowiązuje wyłącznie do połowy tego roku. Czy po tej dacie zostanie utrzymane - nie wiadomo.

Podatnik, korzystając ze zwolnienia od stosowania kas rejestrujących, musi szczególnie uważać, aby nie podejmować nawet sporadycznie niektórych czynności, które zawsze wymagają ewidencji na kasie. Choćby jednorazowe wykonanie takiej czynności będzie wiązać się z koniecznością zakupu i instalacji kasy oraz kosztów jej serwisu w okresie trzech lat, jeśli chcemy odzyskać część wydatków na jej nabycie. Czynności, które mogą wywołać taki skutek, zostały wskazane w par. 4 rozporządzenia i są to między innymi: dostawa sprzętu RTV, sprzętu telefonicznego i fotograficznego, dyskietek, płyt CD, DVD i innych nośników danych. Niektóre organy twierdzą, że również nieodpłatne dostawy (w tym wydawane w ramach nagród w konkursach, promocji) takich towarów kreują obowiązek. W przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności wraz z materiałami do nauki udostępniamy klientom np. materiały lub programy na płytach CD lub dyskietkach, należałoby poznać stanowisko właściwego dla pana urzędu (który prowadziłby ewentualną kontrolę) lub Ministerstwa Finansów, korzystając m.in. z publikowanych interpretacji.

(KK)

PODSTAWA PRAWNA

■  Par. 2 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 245, poz. 1807).