Wybór pracodawców...

Z informacji firm zajmujących się sprzedażą świadczeń pozapłacowych wynika, że Wielkanoc jest jedną z głównych okazji do przekazania pracownikom świadczeń pozapłacowych w Polsce. Robert Lech, dyrektor generalny Sodexo Motivation Solutions, wskazuje, że co piąty pracodawca właśnie wtedy wręcza zatrudnionym dodatkowy benefit.

– Wszystko po to, by zmotywować pracownika, zasilić jego domowy budżet i podkreślić jego wartość dla organizacji – tłumaczy Robert Lech.

Dodaje, że badania potwierdzają, że ponad 1/3 polskich firm zamawia bony i kupony podarunkowe.

Z innych badań – przeprowadzonych na zlecenie Edenred (badanie przeprowadzone przez 4P Research Mix metodą CATI w sierpniu 2010 r. na reprezentatywnej próbie 750 firm posiadających ZFŚS) – wynika, że blisko 60 proc. pracodawców wydaje środki z ZFŚS na kupony podarunkowe.

– Udział wydatków z ZFŚS przeznaczanych na kupony podarunkowe w polskich przedsiębiorstwach zajmuje drugie miejsce po wydatkach na wypoczynek – podaje Karolina Sobczak, menedżer w Edenred.

Mówi również, że 95 proc. polskich pracodawców stosujących kupony podarunkowe wręcza je pracownikom z okazji Bożego Narodzenia, a 58 proc. z okazji Wielkanocy.

– 8 proc. pracodawców deklaruje wzrost wydatków z ZFŚS w 2011 r., aby spełnić oczekiwania i zadowolić swoich pracowników – stwierdza Karolina Sobczak.

Adam Kompowski, prezes zarządu Bonus Systems Polska, zauważa, że duża część pracodawców, którzy chcą nagrodzić swoich pracowników, wręczy im bony towarowe lub przedpłacone karty płatnicze, które – jego zdaniem – są w Polsce najpopularniejszą formą świadczeń pozapłacowych.

Do nieco innych wniosków dochodzi Adam Kędzierski, dyrektor handlowy Benefit Systems. Według niego pracodawcy odchodzą od przyznawania pracownikom upominków świątecznych w formie czysto finansowej. Coraz większą rolę odgrywa wsparcie finansowe nowoczesnych form spędzania wolnego czasu, takich jak: aktywność sportowo-rekreacyjna, wizyta w spa, turystyka i wypoczynek, bilety do kina itp.

– Przed Wielkanocą firmy często decydują się na zakup świadczeń, które w krajach wysoko rozwiniętych noszą miano benefitów elastycznych – tłumaczy Adam Kędzierski.

Wyjaśnia, że dla pracodawcy elastyczny sposób motywowania pracowników to sposób na zwiększenie ich efektywności i satysfakcji, wzmocnienie lojalności, a czasami nawet obniżenie absencji chorobowej.

...zgodny z oczekiwaniami

Z sondy przeprowadzonej przez „DGP” wśród 20 pracowników w różnych firmach wynika, że najlepszym podarunkiem od szefa jest dla nich gotówka. Jeśli taka forma nie może przez firmę być zrealizowana, to odpowiada im też bon.

Te opinie nie dziwią Karoliny Sobczak. Zauważa ona, że pracownicy obdarowani kuponami mogą podreperować budżet wielkanocny, przeznaczając wartość świadczenia na zakupy świąteczne. Z drugiej strony kupony nie ograniczają wyboru do produktów lub usług codziennego użytku, oferując zróżnicowane opcje zakupowe w dowolnej kategorii, dzięki czemu finalny wybór prezentu jest zgodny z indywidualnymi potrzebami zróżnicowanych grup pracowników.

– Nominał kuponu podarunkowego to tylko część wartości świadczenia – razem z kuponami pracownicy otrzymują np. rabaty, aby finalna realizacja świadczenia była bardziej atrakcyjna – dodaje menedżer z Edenred. Zniżki sięgające kilkudziesięciu procent pozwalają zrealizować bony w korzystniejszej cenie w porównaniu do świadczenia w postaci gotówki.