■  HARMONOGRAM PRAC KOMISJI. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła wczoraj plan pracy na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2008 r. Komisja zajmie się m.in. ustawą o rachunkowości oraz nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na wniosek posłów opozycji, plan prac uzupełniony został o punkt obejmujący inicjatywę ustawodawczą komisji w zakresie ustawy VAT. Posłowie chcą kontynuować prace nad projektem nowelizacji rozpatrywanym w poprzedniej kadencji Sejmu.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  SZKOLENIE W URZĘDZIE SKARBOWYM. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście zaprasza podatników na bezpłatne szkolenia w dniach 11, 18 i 25 stycznia 2008 r., o godz. 10.00. Tematem szkoleń będą m.in. nowe formularze podatkowe wystawiane przez płatnika, ulgi w podatku od spadków i darowizn oraz wybrane ulgi podatkowe dotyczące rozliczenia rocznego PIT za 2007 rok.

Więcej www.ussrodmiescie.lodz.pl

■  SPOTKANIE Z PODATNIKAMI. W Urzędzie Skarbowym w Kraśniku 15 stycznia odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kraśniku przy ul. Kościuszki 5 o godz. 15.30. Ewentualne pytania można kierować na adres e-mail: us0608@lb.mofnet.gov.pl oraz zgłaszać w trakcie spotkania.

■  ZASADY EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie zaprasza na szkolenie za temat zasad ewidencji i identyfikacji podatników prowadzących działalność gospodarczą. Odbędzie się ono 15 stycznia o godz. 10.00 w siedzibie urzędu, ul. Lwowska 72-96a. Szkolenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Dodatkowe informacje - tel. (0-14) 6302302, a także za pośrednictwem poczty internetowej us1223@mp.mofnet.gov.pl. Szkolenie będzie powtórzone 12 lutego o godz. 10.00.

■  EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska wyznaczyła kolejny termin egzaminu ustnego na 5 lutego.

Więcej www.mf.gov.pl