Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA). Izba zabiega o wprowadzenie mechanizmu zachęt podatkowych do oszczędzania w III filarze, który będzie zakładał bieżące ulgi podatkowe oraz brak jakiegokolwiek opodatkowania przy wyjściu z inwestycji.

– Taki model byłby idealny – uważa Marcin Dyl, prezes zarządu izby.

Jako wariant pośredni proponuje opodatkowanie wypłat z IKZE jedynie podatkiem od zysków kapitałowych (podatek Belki), ponieważ jego zdaniem jest to rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia przyszłego emeryta niż opodatkowanie podatkiem dochodowym według zasad ogólnych, czyli skalą 18- lub 32-proc.

Marcin Dyl dodaje, że najważniejsza korzyść takiego wariantu polega na tym, że emeryt zapłaci mniej, gdyż podatek będzie liczony jedynie od wypracowanych zysków, a nie od całości uzbieranej i wypłacanej kwoty. Po drugie, już przy rozpoczęciu inwestycji będzie wiadomo, ile wyniesie wartość podatku (19 proc. od zysku), podczas gdy nie ma pewności, w jakiej wysokości podatek dochodowy zostanie pobrany za kilkadziesiąt lat (18 proc., 32 proc. czy może inny, od całej inwestycji, w zależności od obowiązującej w przyszłości skali podatkowej).

– Warianty proponowane przez izbę dają podatnikowi faktyczną ulgę podatkową, podczas gdy propozycje rządowe zamiast ulgi oferują tylko odroczenie podatku w czasie – stwierdza Marcin Dyl.

Konta emerytalne

Oszczędzanie na emeryturę na specjalnych kontach to nic nowego. Od 2004 roku mamy możliwość gromadzenia pieniędzy na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE). Teraz dojdą IKZE.

IKE i IKZE w najbardziej widoczny sposób różnicują kwestie podatkowe – ocenia Ewelina Lelito, starszy konsultant w BDO.

Ekspert dodaje, że w przypadku IKE mamy do czynienia z preferencjami podatkowymi na wyjściu (brak podatku dochodowego od wypłaty), a w przypadku IKZE – na wejściu. Wpłaty na IKZE będą odliczane od podstawy opodatkowania. IKZE zapewnia więc bieżącą odczuwalną ulgę w podatku dochodowym i tym samym odroczenie podatku dochodowego, który zapłacimy dopiero na wyjściu. Jednak wypłata z IKZE w przeciwieństwie do wypłaty z IKE będzie opodatkowana.

W takiej konstrukcji trzeba patrzeć na konsekwencje wprowadzonych rozwiązań, gdyż jedną kwestią podatkową jest skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym z tytułu wpłat na IKZE, a drugą jest sposób opodatkowania dokonywanych wypłat z tego konta.