Osoby, które będą oszczędzać na starość, wpłacając pieniądze na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dostaną ulgę podatkową. Jednak wypłacając zgromadzone środki z tego konta, trzeba będzie zapłacić PIT. Taki pomysł przewiduje projekt ustawy reformujący system emerytalny, nad którym skończył wczoraj pracę Senat.
Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA). Izba zabiega o wprowadzenie mechanizmu zachęt podatkowych do oszczędzania w III filarze, który będzie zakładał bieżące ulgi podatkowe oraz brak jakiegokolwiek opodatkowania przy wyjściu z inwestycji.
– Taki model byłby idealny – uważa Marcin Dyl, prezes zarządu izby.