Sejmowa podkomisja rozpatrzyła wczoraj rządowy projekt zmian w ustawie o rachunkowości. Wątpliwości posłów budziła przede wszystkim kwestia podniesienia progu przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych z 800 tys. euro do 1,2 mln euro. Elżbieta Chojna-Duch, wiceminister finansów, wyjaśniła, że rządowa nowelizacja nie przewiduje takiej zmiany. Możliwe jest natomiast, że zostanie ona przedłożona w osobnym, poselskim projekcie. Kontrowersje budziły również kwestie dotyczące zasad ponoszenia odpowiedzialności przez organy spółki. Podkomisja zbierze się ponownie jeszcze dziś w celu omówienia wątpliwości, do których ma się ustosunkować resort finansów. Posłowie dyskutowali ponadto nad terminem wejścia w życie ustawy - najprawdopodobniej będzie to 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z pierwotnymi założeniami zmiany miały wejść w życie z początkiem 2008 roku.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl