RAPORT

W Irlandii występuje wiele prorodzinnych zwolnień, ulg podatkowych oraz zapomóg, dzięki którym znacznie można zmniejszyć sumę płaconego podatku. Iwona Boniecka, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers wskazała, że kwota, jaką podatnik jest zobowiązany zapłacić irlandzkiemu fiskusowi, jest uzależniona od:

  • progu podatkowego (cut-off point): w Irlandii obowiązują dwa progi podatkowe - 20 proc. dla osób stanu wolnego, których zarobki nie przekraczają 34 tys. euro oraz 41 proc. dla osób, których dochód jest wyższy niż 34 tys. euro; w przypadku małżeństw pierwszy próg podatkowy wynosi 43 tys. euro.
  • ulg podatkowych (tax credit) nabywanych w roku podatkowym, które można odliczyć od dochodu i dzięki temu zapłacić niższy podatek. Dodatkowo od podatku można odliczyć tzw. tax credit, czyli 1760 euro (3520 euro dla małżeństw).

W Irlandii istnieją także wysokie kwoty wolne od podatku, tj. 5210 euro dla osoby samotnej oraz 10 420 euro dla małżeństw.

- Kwoty te są zwiększane o 575 euro za każde z dwojga pierwszych dzieci oraz o 830 euro za trzecie i kolejne dziecko - dodała Iwona Boniecka.

Ulgi przyznawane wstecz

Wszystkie ulgi podatkowe w Irlandii mogą zostać przyznane wstecz. Zdaniem Joanny Narkiewicz-Tarłowskiej, starszego menedżera, doradcy podatkowego w PricewaterhouseCoopers, w związku z tym można otrzymać zwrot nadpłaconego podatku za poprzednie okresy. Są one wykorzystywane do zmniejszenia podatku naliczonego od wynagrodzenia brutto.

Jednym z instrumentów prorodzinnej polityki fiskalnej w Irlandii są ulgi podatkowe. Przykładowo podatnikom przysługuje ulga małżeńska - niezależnie od tego, czy oboje małżonkowie przebywają w Irlandii, czy też nie.

- Ulga małżeńska ma także zastosowanie w roku podatkowym, w którym nastąpił rozwód, separacja lub śmierć małżonka. Istnieje kilka sposobów rozliczenia z tytułu ulgi małżeńskiej - tłumaczyła Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Dodała też, że dla małżeństw, w których jeden z małżonków zarabia więcej niż 43 tys. euro rocznie, a drugie mniej, najkorzystniejsze jest przeniesienie większej ilości dopuszczalnego dochodu na jednego ze współmałżonków. W przypadku gdy jeden ze współmałżonków nie pracuje, można przenieść zarówno próg podatkowy, jak i ulgi podatkowe na jednego z małżonków. Kolejną ulgą jest ulga zdrowotna obejmująca oprócz podatnika także jego małżonka, dziecko lub osobę spokrewnioną, która pozostaje na utrzymaniu podatnika.

Zasiłki rodzinne

Z informacji ekspertów PricewaterhouseCoopers wynika, że w przypadku zatrudnienia jednego z rodziców na terenie Irlandii istnieje możliwość pobierania zasiłku na dziecko (w wieku do 16 lat bezwarunkowo, a do 19 roku życia pod warunkiem pobierania nauki w pełnym wymiarze). Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego w Irlandii wynosi 150 euro na jedno dziecko i 300 euro na dwójkę dzieci.

W przypadku dochodów rodziny nieprzekraczających minimum socjalnego przewidzianego irlandzkimi przepisami (na chwilę obecną 465 euro w przypadku jednego dziecka oraz 510 euro w przypadku dwojga), można starać się o dodatek rodzinny (Family Income Suplement).

KREDYTY PODATKOWE W IRLANDII

Innymi instrumentami prorodzinnej polityki fiskalnej w Irlandii jest możliwość ubiegania się o kredyt podatkowy. Mogą go otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, jak również pary małżeńskie, w których jeden z małżonków pracuje w domu, opiekując się jedną lub kilkoma osobami na utrzymaniu (dzieckiem, osobą powyżej 65 roku życia lub inną osobą mieszkającą z parą małżeńską), kredyt taki nie przysługuje jednak po przekroczeniu określonego poziomu dochodów.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl