Za wartości niematerialne i prawne uznaje się wyłącznie takie składniki majątku, które zostały przez podatnika nabyte i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania.
W myśl przepisów ustawy o PIT komputer i oprogramowanie do niego to odpowiednio środek trwały i wartości niematerialne i prawne, które nie są traktowane jako jeden składnik majątku firmy, a zatem podlegają odrębnej amortyzacji. W tym zakresie jest jednak jeden bardzo ważny wyjątek. System operacyjny traktowany jest jako część składowa komputera (również laptopa), czyli bez czego nie byłby on zdatny do użytku. A zatem gdy kupimy komputer za 2 tys. zł i system operacyjny za 500 zł, musimy brać pod uwagę, że nabyliśmy składnik majątku o wartości 2,5 tys. zł.
W wypadku zakupu programów komputerowych w rzeczywistości kupujemy nie sam program, ale licencję na jego użytkowanie na określonych przez producenta warunkach. Taka licencja zaliczana jest do wartości niematerialnych i prawnych, które są odrębnym od środków trwałych przedmiotem amortyzacji, gdy przewidywany okres ich użytkowania przekracza rok.