Generalnie świadectwo Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (AEO) wydawane jest dla osoby prawnej. W przypadku rozpatrywania grup przedsiębiorstw powiązanych ze sobą o przyznawaniu świadectwa AEO zastosowanie mają specyficzne kryteria ustanowione w prawie spółek poszczególnych państw.

Jak wynika ze sprawozdania z akcji pilotażowej dotyczącej AEO, przeprowadzanej w ramach Customs Security Programme, spółki zależne są innymi osobami prawnymi niż na przykład podmiot zorganizowany w formie holdingu (spółka-matka). Oddziały natomiast mają tę samą osobowość prawną co osoba prawna, do której należą, mogą tylko znajdować się w innym miejscu. Z punktu widzenia art. 14d rozporządzenia nr 1875/2006 zmieniającego Rozporządzenie Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, najważniejsze jest więc miejsce, gdzie prowadzone są główne księgi rachunkowe wnioskodawcy odnoszące się do danych czynności celnych oraz w którym realizowana jest przynajmniej część operacji objętych świadectwem AEO.

W odniesieniu do oddziału przedsiębiorstwa istotne jest to, że części osoby prawnej nie są identyfikowane w sposób identyczny w skali ogólnoeuropejskiej. Wynika więc z tego, że dopóki system rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych nie będzie ujednolicony na obszarze całej Unii Europejskiej, oddziały przedsiębiorstwa nie będą mogły ubiegać się o status AEO.

W przypadku przedsiębiorstw posiadających dużą liczbę placówek organ celny może postanowić, aby w toku audytu przedsiębiorstwa zbadać tylko reprezentatywną część tych placówek.

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl