■ WYTYCZNE DOTYCZĄCE UPOWAŻNIONEGO PRZEDSIĘBIORCY. Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowaną wersję Wytycznych dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO). Nowe reguły ubiegania się o certyfikat oraz Kwestionariusz Samooceny firmy, których działalność gospodarcza opiera się na przepisach prawa celnego, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa w sekcji Służby Celnej w dziale Upoważniony przedsiębiorca - AEO/Wdrożenie w Polsce.

Więcej www.clo.gov.pl

■ NOWE NUMERY TELEFONÓW. Od 1 stycznia w I Urzędzie Skarbowym w Szczecinie uruchomione zostały nowe numery telefonów: centrala - (091) 813 05 00; informacja - (091) 813 06 71, 813 06 72, 813 06 73; fax - (091) 813 72 70.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl

■ ROZLICZENIE DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH. Izba Skarbowa w Białymstoku przypomina, że od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa polsko-brytyjska konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zmieniła zasadę rozliczania dochodów zagranicznych, z odliczenia proporcjonalnego na metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że osoby, które w 2007 roku osiągnęły dochody tylko w Wielkiej Brytanii, nie będą musiały rozliczać się w Polsce.

Więcej www.is.biaman.pl

■ W TROSCE O DZIECI. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach w trosce o dzieci oraz mając na względzie pomoc rodzicom, którzy przychodzą do urzędu z dziećmi, zorganizował kącik młodego podatnika. Wyodrębnione miejsce na sali operacyjnej wyposażone zostało w przybory do rysowania i książeczki do kolorowania, które pomogą umilić czas oczekiwania na rodziców załatwiających sprawy w urzędzie.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

■ ZMIANY PODATKOWE W DANII. Władze Danii przedstawiły propozycję kilku ustaw, zmieniających przepisy dotyczące opodatkowania dochodów podmiotów zagranicznych. Przewidują też prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne wypłacane funduszowi z kraju członkowskiego. Zgodnie z propozycjami duńskiego rządu, podatek źródłowy nakładany na dywidendy wypłacane nierezydentom zostanie zmniejszony z 28 do 15 proc.

Więcej www.taxnews.pl