PAWEŁ JABŁONOWSKI
doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
Wątpliwości biorą się głównie z restrykcyjnego podejścia organów podatkowych do kwestii traktowania przedmiotowych wydatków jako kosztu podatkowego. Ponadto zdarzają się także niekorzystne orzeczenia sądów administracyjnych w tej kwestii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 lutego 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 4283/06) zgodził się, że wydatki na imprezę to koszty pośrednio związane z przychodem. Podkreślił jednak, że nie można ich automatycznie odliczać. Decyduje o tym cel spotkania. Jego zdaniem nie mają związku z przychodem wydatki na wigilijny poczęstunek. Jak wskazano w wyroku, tego typu spotkania wynikają ze zwyczaju, tradycji obchodzenia świąt, a zatem ich cel jest zupełnie inny i niedający się powiązać z przychodem chociażby w sposób pośredni.
Na szczęście nie jest to jedyny nurt orzeczniczy. Wiele organów podatkowych prezentuje odmienne stanowisko, np. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 10 października 2007 r. (nr ITPB1/423-73/07/AT). Zdaniem Izby, uczestnicząc w tego rodzaju spotkaniach, pracownicy konsolidują się z firmą, a mając świadomość, że pracodawca o nich dba - sumienniej wywiązują się ze swojej pracy. Efektywność pracy wykonywanej przez silnie zmotywowany i zharmonizowany zespół przekłada się w konsekwencji na przychody uzyskiwane przez firmę. Wzorem do tego typu interpretacji jest stanowisko Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym wydatki na spotkania integracyjne mogą być kosztem podatkowym, ponieważ mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy (nr PB3/GM-8213-298/05/1680).
Pracownicza impreza ma charakter wewnętrzny i nie jest działaniem skierowanym do klientów firmy. Odliczenie kosztów komplikuje się, jeżeli impreza pracownicza ma charakter w części otwarty, ponieważ zostają zaproszeni kontrahenci firmy. Niektóre organy podatkowe są zdania, że są to klasyczne wydatki reprezentacyjne, wprost wyłączone przez ustawy podatkowe z możliwości uznania ich za koszty uzyskania przychodów. Są jednak i bardziej liberalne interpretacje, Izba Skarbowa w Opolu w postanowieniu z 19 sierpnia 2006 r. (nr PDI/4270-0006/06/PK) uznała, że zaproszeni kontrahenci nie pozbawią spółki możliwości uznania wydatków za koszt uzyskania przychodów z tytułu wydatków na imprezę świąteczną.
W tym przypadku przyjmuje się błędną zasadę, że jeżeli spotkanie dla klientów nie jest powiązane z promocją, zaliczamy je do działań reprezentacyjnych. Taka dychotomia utrudniająca działanie firm nie jest do końca uzasadniona. Okres przedświąteczny, w którym organizuje się wiele imprez, jest na tyle silnie zakorzeniony w tradycji biznesowej, że zorganizowanie tego typu imprezy wydaje się być czymś oczywistym. Wobec tego w niektórych przypadkach tego typu spotkania mogłyby być klasyfikowane jako koszty ogólne, niekoniecznie związane z reprezentacją.
(EM)
Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy / DGP