PORADA

Firmy, które w 2007 roku przekroczyły limit przychodów netto 3 022 tys. zł, od 1 stycznia tego roku powinny zacząć prowadzić księgi rachunkowe. O tym fakcie spółka powinna zawiadomić urząd skarbowy do 14 stycznia.

Jak wyjaśnia Leszek Porowski, doradca podatkowy z Kancelari Doradztwa Podatkowego Porowski Consulting, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

- Dokumentem przeznaczonym do dokonywania aktualizacji jest zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 lub NIP-2 - twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje również, że w zgłoszeniu NIP-1 w pozycji 78, a w NIP-2 w pozycji 55 znajduje się rubryka o nazwie Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, w której podatnik określa, jaką dokumentację prowadzi, czyli w tym przypadku - księgi rachunkowe.

Ekspert wyjaśnia, że skoro wcześniej podatnik zawiadomił, że prowadzi np. podatkową księgę przychodów i rozchodów, a następnie od 2008 roku musi zaprowadzić księgę rachunkową, to automatycznie do 14 stycznia 2008 r. winien złożyć stosowne zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 lub NIP-2.

Warto pamiętać o konsekwencjach w przypadku niedopełnienia tego obowiązku. Zgodnie z art. 81 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W 2008 roku może się ona wahać od 112,60 do 22 520 zł. W praktyce za brak aktualizacji NIP nakładany jest mandat w wysokości 300 zł.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl