Mimo podwyżki VAT na ubranka dla niemowląt istnieją inne mechanizmy w systemie podatkowym wspierające rodziny wychowujące dzieci.
Przepisy ustawy o PIT przewidują wiele preferencji podatkowych, które są adresowane do rodzin wychowujących dzieci, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19436/10). W ten sposób resort odniósł się do pytania o rekompensowanie podatnikom podwyżki stawki VAT na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci. I tak do rozwiązań preferujących podatników wychowujące dzieci MF zaliczyło szczególny sposób opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
Resort podkreślił, że ustawa o PIT przewiduje także zwolnienia przedmiotowe w odniesieniu do świadczeń otrzymywanych na dzieci lub innych członków rodziny. Przykładowo wolne od podatku dochodowego są: świadczenia rodzinne, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka wypłacane z funduszów związków zawodowych, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, a także stypendia czy świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i studentów.
Ponadto stosunkowo nowym, bo obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. elementem podatkowym wspierającym rodziny wychowujące dzieci jest ulga prorodzinna.