■  ROZLICZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW. Urząd Skarbowy w Nowej Soli kontynuuje cykl spotkań pod hasłem Przedsiębiorcze poniedziałki. Kolejne spotkanie z przedsiębiorcami zaplanowano na 7 stycznia 2008 r. Zostanie ono poświęcone takim zagadnieniom, jak m.in. wybór formy opodatkowania, zmiany w VAT, rozliczenie PIT za 2007 rok.

Więcej www.us.nowasol.pl

■  SZKOLENIE PODATKOWE. 8 stycznia (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Skarbowym w Parczewie odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu: obowiązki płatników rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 rok. Problemy wymagające szerszego omówienia można zgłaszać pisemnie w sekretariacie urzędu lub na adres e-mail us0615@lb.mofnet.gov.pl.

Więcej www.is.lublin.pl

■  KONKURS NA DYREKTORA UKS. Generalny inspektor kontroli skarbowej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Szczecinie i Wrocławiu. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie inspektorzy kontroli skarbowej posiadający: wyższe wykształcenie magisterskie, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora kontroli skarbowej. Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy złożyć lub przesłać do Ministerstwa Finansów do 31 stycznia. Konkurs odbędzie się 28 lutego.

Więcej www.mf.gov.pl

■  NOWE PRZEPISY W IRLANDII. Od 1 stycznia obowiązują irlandzkie przepisy dotyczące ograniczonego obowiązku podatkowego osób, które są rezydentami w tym kraju, ale nie mają tam domicylu. Nowe przepisy przewidują, że także do dochodów osiąganych w Wielkiej Brytanii przez osoby niemające irlandzkiego domicylu zastosowanie ma ogólna zasada nieopodatkowania w Irlandii.

Więcej www.taxnews.pl

■  KOMISJA EUROPEJSKA PRZECIWKO SŁOWACJI. Komisja Europejska w grudniu 2007 r. uznała, że warte 42 mln koron zwolnienie podatkowe udzielone przez Słowację spółce zależnej należącej do Glunz & Jensen stanowi niedozwoloną pomoc publiczną. Komisja wskazała, że udogodnienie to stanowiłoby znaczące zakłócenie konkurencji.

Więcej www.taxnews.pl