NOWOŚĆ

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak stosować nowy limit VAT w wysokości 50 tys. zł, który zaczął obowiązywać 1 stycznia 2008 r. Odpowiedź resortu została udzielona na pytanie, czy od 2008 roku zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w znowelizowanym art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ma zastosowanie do podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w 2007 roku nowego limitu uprawniają-cego do tego zwolnienia, określonego w kwocie 50 tys. zł pomimo przekroczenia kwoty 39,7 tys. zł?

- Zwolnienie nie ma zastosowania - wyjaśnił resort finansów.

Podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczyła w 2007 roku kwotę 39,7 tys. zł, tracą prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia tej kwoty.

Ze zwolnienia tego będą oni mogli ponownie skorzystać dopiero po upływie trzech lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracili to prawo. Zatem sam fakt podwyższenia limitu uprawniającego do zwolnienia od podatku od 2008 roku do 50 tys. zł nie oznacza, że podatnicy, którzy przekroczyli obowiązujący w 2007 roku limit 39,7 tys. zł, mogą korzystać w 2008 roku ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

50 tys. zł wynosi od 1 stycznia 2008 r. limit zwolnienia z VAT

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

 

Więcej: www.mf.gov.pl