ORZECZENIE

Podatnik w deklaracji VAT wykazał kwotę zobowiązania niższą od kwoty należnej. Organy podatkowe na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy o VAT nałożyły na niego sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania z tego tytułu. Zdecydowano również, że poniesie on odpowiedzialność karną skarbową za ten czyn.

Podatnik zaskarżył decyzję do sądu w zakresie nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, powołując się na brak własnej winy za błąd, który wystąpił w zeznaniu podatkowym. WSA w Poznaniu uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu stwierdził, że stosownie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o VAT w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe albo przestępstwa skarbowe, jest niezgodny z konstytucyjną zasadą państwa prawnego.

Sygn. akt I SA/Po 1498/07

ANNA KOPEĆ

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Więcej: www.deloitte.com/pl/podatki