PORADA

Podatniczka jest rodziną zastępczą dla dwójki dzieci w wieku 12 i 9 lat. Otrzymuje 830 zł od gminy na każde dziecko. Nie wie, czy będzie mogła skorzystać z odliczenia na dzieci od podatku dochodowego.

Marcin Sikora, doradca podatkowy w Kancelarii Sikora i Wspólnicy, zwraca uwagę, że ulga podatkowa, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), skierowana jest do osób wychowujących własne lub przysposobione dzieci.

- Zatem z ulgi, poza rodzicami naturalnymi, skorzystać mogą tylko osoby, które dokonały przysposobienia dziecka lub dzieci w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie obejmuje ona natomiast osób tworzących rodziny zastępcze - wyjaśnia ekspert. Jak podkreśla nasz rozmówca, należy pamiętać, że przysposobienia, o którym mówi ustawa podatkowa, dokonać można tylko w drodze uzyskania orzeczenia sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego.

- Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje natomiast zawiązania się więzi prawnej, takiej jak w przypadku przysposobienia, mimo że umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej również następuje na podstawie orzeczenia sądu, co wynika z art. 72 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Przysposobienie jest bowiem nie tylko sposobem objęcia opieki na dziećmi (co ma miejsce w przypadku rodzin zastępczych), ale również powoduje powstanie więzi prawnej między przysposabiającym a dzieckiem - wyjaśnia Marcin Sikora.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl