Od nowego roku w życie weszły zmiany w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Dotyczą one w głównej mierze zakresu zastosowania obniżonych stawek VAT. W rozporządzeniu dodano nowy przepis, zgodnie z którym obniżona 7-proc. stawka VAT ma zastosowanie m.in. do obiektów budownictwa mieszkaniowego (art. 2 pkt 12 ustawy o VAT) oraz ich części z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12. Zmiana obejmująca 7-proc. stawką wymienione w niej roboty, remonty i obiekty dotyczy swym zakresem tego, co nie zostało objęte obniżoną stawką, regulacją ustawową dotyczącą tzw. budownictwa społecznego.

Na podstawie zmienionych przepisów zerową stawkę będzie można nadal stosować m.in. do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosownymi symbolami ISBN. Preferencyjną stawką nie objęto jednak np. książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych oraz nut, map i ulotek.

Ponadto do przepisów wykonawczych przeniesiono definicję czasopisma specjalistycznego, do którego od nowego roku nadal zastosowanie będzie miała również zerowa stawka VAT. Definicją czasopisma specjalistycznego, a tym samym preferencyjną stawką nie zostały objęte m.in. wydawnictwa, w których co najmniej 33 proc. powierzchni przeznaczono nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy czy teksty reklamowe. Do końca 2007 roku podstawą stosowania zerowej stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne były przepisy przejściowe zamieszczone w ustawie o VAT.

Zmiany w rozporządzeniu, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 249, poz. 1861, weszły w życie 1 stycznia 2008 r.

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl