JAROSŁAW WYSZYŃSKI - Dzięki systemowi liczba internetowych rozliczeń wzrosła o 370 proc.
System wysyłania internetowych deklaracji podatkowych e-Deklaracje nagrodzono jako przykład nowoczesnej i skutecznej informatyzacji administracji publicznej. Za co dokładnie doceniono ten system?
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania nagrodziła nasz system Izydorem za przyjazne dla użytkownika rozwiązania. Doceniono nie tylko zastosowanie trafnych ułatwień, ale też możliwości pobrania oprogramowania do składania e-Deklaracji dla różnych systemów, np. Windows, Linux i MacOS. Przede wszystkim jednak uznanie zdobyło zlikwidowanie jednej z największych barier powodujących małe zainteresowanie podatników możliwością składania rozliczeń rocznych przez internet. Wcześniej system wymagał tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którego uzyskanie było czasochłonne i kosztowne. Zastąpiliśmy go prostszym i bezpłatnym rozwiązaniem polegającym na wykorzystaniu danych znanych tylko administracji i podatnikowi. Jedną z nich jest wysokość kwoty przychodu uzyskanego w poprzednim roku rozliczeniowym. Takiej informacji nie trzeba zdobywać, ponieważ każdy użytkownik programu po prostu ją ma. Uproszczenie wymogów zmieniło sytuację na tyle, że podczas ostatniej akcji rozliczeń rocznych zanotowaliśmy wzrost liczby internetowych rozliczeń o 370 proc.
Czym jest nagroda Izydor?
Izydor to nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie otwartej informatyzacji administracji publicznej. Dostępność wszelkiego rodzaju usług on-line powoli staje się standardem. Administracja podatkowa również oferuje coraz szersze możliwości w komunikacji elektronicznej. Nagroda Izydor została nam przyznana po raz pierwszy i bardzo nas ucieszyła. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby to był pierwszy, ale nie ostatni raz, i by liczba zadowolonych użytkowników systematycznie rosła.
Taka nagroda nie tylko cieszy, ale też zobowiązuje.
Oczywiście, że tak. Otrzymanie Izydora potwierdziło, że wybrany kierunek zmian w administracji podatkowej jest słuszny i doceniany przez naszych klientów. Elektroniczna forma komunikacji z urzędem skarbowym jest naszym priorytetem, a fakt, że z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością, jest ważnym i pozytywnym dla nas sygnałem. Teraz pozostaje tylko dalsza praca nad kolejnymi uproszczeniami, a plany zawarliśmy w realizowanym programie e-Podatki.