Znowelizowane przepisy dotyczące tzw. ulgi na dzieci wprowadziły możliwość odliczenia dla wielu rodzin znacznych kwot od podatku (w 2007 r. 1145,08 zł; w 2008 r. 1173,70 zł na każde dziecko). Warto je uwzględnić przy planowaniu podatkowym na 2008 rok. Dotyczy to w szczególności osób, które w myśl aktualnie obowiązujących przepisów nie mogą skorzystać z ulgi, tj. osób, które nie osiągają dochodów opodatkowanych według zasad ogólnych, a jedynie uzyskują np. dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem liniowym. O ile w danym przypadku będzie to możliwe, korzystne może okazać się uzyskanie części dochodów poza działalnością gospodarczą, np. w ramach działalności wykonywanej osobiście (umowa o dzieło, zlecenie). W rezultacie podatnik uzyska w roku podatkowym przychody opodatkowane według zasad ogólnych, co następnie da możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym ulgi od podatku obliczonego według skali podatkowej. Aby uzyskać pełne wykorzystanie ulgi, dochody opodatkowane według zasad ogólnych muszą osiągnąć określony pułap (w zależności od liczby dzieci, na które przysługuje ulga). Osoby o niskich dochodach opodatkowanych według zasad ogólnych mogą nie wykorzystać ulgi w pełnym zakresie, ze względu na niższą kwotę podatku należnego od kwoty możliwego odliczenia. Warto jednak zaznaczyć, że ulga dotyczy obojga rodziców. Oznacza to, że wystarczy, aby jeden z rodziców osiągał dochody opodatkowane według zasad ogólnych, aby wykorzystać dostępne odliczenia.

KATARZYNA RZEŻNICKA

doradca podatkowy, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers