Wchodząca w życie od 1 stycznia 2008 r. nowa definicji wartości rynkowej (art. 2 pkt 27b ustawy o VAT) może powodować niepewność podatkową, w szczególności po stronie podatników przeprowadzających tzw. transakcje barterowe. Nie można bowiem wykluczyć, iż dzięki wprowadzeniu nowej definicji organy podatkowe będą próbowały zakwestionować przyjmowaną przez podatników wartość świadczenia i ustalać podstawę opodatkowania VAT na poziomie wartości nabycia towaru lub całkowitego kosztu poniesionego przez daną stronę barteru.
W naszej ocenie szczególnie niepewna będzie sytuacja przedsiębiorców dokonujących zamiany towarów o zróżnicowanym koszcie nabycia lub wytworzenia lub usług o różnym koszcie wyświadczenia, szczególnie w przypadku, gdy dla danych towarów lub usług nie występuje rynek mogący służyć za podstawę ustalenia wartości rynkowej.
W aspekcie praktycznym uwagę na nową regulacje winni zwrócić nie tylko przedsiębiorcy dokonujący klasycznych towarowych rozliczeń barterowych, ale także przedsiębiorcy przekazujący swe towary lub usługi w zamian za rozmaite świadczenia, których wartości nie da się łatwo ustalić, np. w ramach zawieranych umów sponsoringu.
BARTŁOMIEJ KOŁODZIEJ
doradca podatkowy, starszy konsultant w zespole ds. podatków pośrednich w PricewaterhouseCoopers
Bartłomiej Kołodziej, doradca podatkowy, starszy konsultant w zespole ds. podatków pośrednich w PricewaterhouseCoopers / DGP