Zmiany podejścia organów podatkowych dotyczące pracowniczych pakietów medycznych nie wynikają ze zmiany przepisów. Przez lata władze skarbowe uznawały, że jeżeli pracodawca opłaca takie usługi ryczałtowo i nie można ustalić wartości świadczeń faktycznie wykorzystanych, nie powstaje przychód. Obecnie organy wskazują, iż sam fakt objęcia pracowników opieką medyczną stanowi świadczenie, a przychodem jest cena abonamentu.

W konsekwencji niekorzystnych interpretacji organów podatkowych pracodawca powinien liczyć się również z ryzykiem zakwestionowania prawa do zwolnienia z opodatkowania szkoleń pracowniczych, w szczególności gdy organizator szkolenia oraz forma dokształcania nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu. Wydaje się, iż takie podejście nie było intencją ustawodawcy, m.in. z uwagi na fakt, iż na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez wymaganych do jej wykonywania kwalifikacji.

Obecne niekorzystne podejście organów podatkowych w zakresie opodatkowania powyższych świadczeń pracowniczych może zmniejszyć ich wartość motywacyjną dla pracowników.

Korzystną zmianą jest z kolei wyjaśnienie zasad możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, a zwłaszcza sposobu liczenia 12-miesięcznego okresu zameldowania. Zmiana niweluje wątpliwości podatnika co do zastosowania ulgi, gdy był on zameldowany w zbywanej nieruchomości przed jej nabyciem, a także przed 1 stycznia 2007 r. co wydaje się być pierwotnym zamysłem ustawodawcy.

AGNIESZKA JANECZEK

konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers