Wprowadzone zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych to przede wszystkim dobra wiadomość dla osób uzyskujących przychody z pracy najemnej, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających swoje dochody na zasadach ogólnych. W 2008 roku podatnicy ci zapłacą niższe podatki, a to dzięki podwyższeniu do 44 490 zł kwoty stanowiącej granicę pierwszego 19-proc. progu skali podatkowej. Warto również zauważyć, iż kwota 85 528 zł z drugiego 30-proc. progu podatkowego nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo nastąpił wzrost kwoty zmniejszającej podatek o 14,31 zł i w 2008 roku wynosi ona 586,85 zł.
Za pozytywną zmianę można uznać podwyższenie do 111,25 zł miesięcznie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunków pokrewnych oraz przychodów z niektórych rodzajów działalności wykonywanej osobiście.
Należy jednak podkreślić, iż zmiany te są niewielkie i generalnie nie wpłyną znacząco na wysokość płaconych w ciągu roku podatków. Dopiero od 2009 roku zaczną obowiązywać dwie stawki podatkowe 18 proc. i 32 proc. Warto zatem już teraz pomyśleć i zaplanować przesunięcie części dochodów na następny rok.
Do istotnych zmian w 2008 roku należy również zaliczyć wzrost limitu ulgi na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych ze 189 tys. zł do 212 870 zł. Dla przypomnienia, mogą z niej skorzystać tylko ci podatnicy, którzy weszli w ulgę przed końcem 2006 roku.
SYLWIA JANEK
doradca podatkowy, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers
Sylwia Janek, doradca podatkowy, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers / DGP