Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami, które wyeliminują nadużycia na rynku tytoniu do palenia, poinformował resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17432/10). Część przedsiębiorców, którym przestała się opłacać legalna produkcja paczek z tytoniem do palenia, znalazła sposób by ograniczyć skutki zeszłorocznej podwyżki na tytoń do palenia. Działania resortu ujawniły przypadki nielegalnego procederu polegającego na przeklejaniu na nielegalne opakowania tytoniu do palenia o dużej gramaturze znaków akcyzy odzyskanych z legalnie sprzedawanych małych opakowań tytoniu do palenia, prowadzące tym samym do unikania płacenia podatku akcyzowego.

Jest to możliwe, ponieważ w Polsce znaki akcyzy oznaczone są jedynie numerem seryjnym, nie ma na nich informacji na temat gramatury opodatkowanego wyrobu. Jak wynika z interpelacji, ilość tytoniu wprowadzana do obiegu i sprzedawana z nieprawidłowymi znakami akcyzy może sięgać nawet 15 proc. rynku tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów.

W celu wyeliminowania tych nieprawidłowości Ministerstwo Finansów przygotowuje zmianę rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Obecny wzór znaku akcyzy na cięty tytoń do palenia zostanie zastąpiony wzorem znaku akcyzy uwzględniającym zróżnicowanie gramatury opakowania jednostkowego. Pozostałe elementy znaku akcyzy, tj. jego kolorystyka, oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego pozostaną bez zmian.

Jak wskazało MF, biorąc pod uwagę fakt, że znaki akcyzy są przeklejane przede wszystkim na opakowania 0,5 kg i 1 kg, jak i uwzględniając kwestie trudności związanych z planowaniem zużycia, zamawianiem, wytwarzaniem i dystrybucją wielu wzorów znaków akcyzy, proponuje się wprowadzenie dwóch wzorów banderol, tj. dla opakowań jednostkowych o gramaturze do 200 g włącznie i dla opakowań jednostkowych o gramaturze powyżej 200 g tytoniu do palenia. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2011 r.

Resort poinformował również, że kontrole rynku wykonywane przez funkcjonariuszy celnych ujawniły trzy przypadki opisanych nieprawidłowości w III kwartale 2009 r. i 11 przypadków w IV kwartale 2009 r. oraz 1 przypadek w I kwartale 2010 r. W sumie ujawniono 188 opakowań tytoniu do palenia o łącznej gramaturze 63,4 kg.