W poprzednim wydaniu GP błędnie podałem kwotę ulgi prorodzinnej obowiązującej w rozliczeniu za 2007 rok. Kwota ta wynosi 1145,08 zł na każde dziecko, a nie jak napisałem 1045,08 zł. Za błąd przepraszam.

Marek Kutarba