■  KONKURS NA DYREKTORÓW URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Szczecinie i Wrocławiu. Konkurs odbędzie się 28 lutego 2008 r.

Więcej www.mf.gov.pl

■  PAPIEROWE DEKLARACJE DO 30 KWIETNIA. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu do 30 kwietnia 2008 r. okresu przejściowego, w którym zgłoszenia wywozu towarów dokonywać można elektronicznie przez System Kontroli Eksportu (ECS) oraz równolegle przez system Celina. Wcześniej MF informowało, że przyjmowanie papierowych deklaracji wywozu rejestrowanych w systemie Celina zaprzestane zostanie od 1 stycznia 2008 r.

Więcej www.clo.gov.pl

■  OBOWIĄZKI DORADCÓW PODATKOWYCH. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przypomina na swojej stronie internetowej o obowiązkach doradców podatkowych, których niedopełnienie powoduje poważne konsekwencje. Doradcy nie mogą zapominać o obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie OC. Zwłoka w zapłacie powoduje skreślenie doradcy z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu. Doradcy mają obowiązek aktualizowania danych adresowych. W ciągu 30 dni powinni poinformować o tym Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara do 5 tys. zł.

Więcej www.kidp.pl

■  BRAK REFORMY FINANSÓW PUBLICZNYCH. Głównym zarzutem Konfederacji Pracodawców Polskich dotyczącym budżetu na 2008 rok jest m.in. to, że nie przewidziano działań reformujących finanse publiczne oraz zasadniczej zmiany struktury wydatków. Jak podkreślają przedstawiciele Konfederacji, nie przewiduje się np. zmniejszenia wydatków prawnie zdeterminowanych (tzw. sztywnych).

■  PRZEDŁUŻENIE PREFERENCJI VAT. Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o zaaprobowanie przedłużenia terminu obowiązujących w Wielkiej Brytanii uproszczeń w rozliczeniach VAT. Odrębności obowiązujące w tym kraju dotyczą pojazdów wykorzystywanych na cele prywatne i na potrzeby prowadzonej działalności.

Więcej www.taxnews.pl