IRENEUSZ KRAWCZYK - Podatnicy, którym fiskus odmówił oprocentowania nienależnie pobranych odsetek, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania
Trybunał Konstytucyjny wydał korzystne dla podatników orzeczenie dotyczące oprocentowania nienależnie uiszczonych odsetek od zaległości podatkowych (sygn. akt SK 21/08). Jak podatnicy będą mogli to wykorzystać?
Mimo że sprawa dotyczyła lat 1998 – 2001, to w dalszym ciągu są szanse na odzyskanie odsetek od nadpłat wynikających z nienależnie uiszczonych odsetek od zaległości podatkowej. To jest o tyle istotne, że oprocentowanie nadpłaty może wynosić ok. 200 proc. kwoty wpłaconych odsetek od zaległości. Jeżeli ktoś wpłacił tytułem odsetek za zwłokę np. 10 tys. zł i nie otrzymał wówczas stosownego oprocentowania, to teraz otrzyma 20 tys. zł. Więc jest o co walczyć. W przypadku podatnika, za sprawą którego zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, odsetki od zaległości wynosiły sto kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Co zrobić, żeby odzyskać utracone pieniądze?
Orzeczenie trybunału weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (Dz.U. nr 142, poz. 961), tj. 9 sierpnia 2010 r. Od tego dnia liczy się 30-dniowy termin na wznowienie postępowania podatkowego. Termin jest nieprzywracalny, co oznacza, że jego niedotrzymanie przekreśli możliwość domagania się uchylenia decyzji. Termin do złożenia wniosku upływa więc 8 września. To jest jednak pierwsza sytuacja, z jaką możemy mieć w praktyce do czynienia. Wniosek o wznowienie postępowania mogą wnieść też podatnicy, którym organ podatkowy decyzją odmówił zwrotu oprocentowania od odsetek za zwłokę. To oprocentowanie zostanie naliczone od momentu zapłaty odsetek do dnia ich zwrotu podatnikowi.
A co, jeśli ktoś nie kwestionował braku oprocentowania zwracanych odsetek za zwłokę?
Podatnicy, którzy śledzili orzecznictwo, mogli wówczas uznać, że nie ma szans na wygraną w sądzie, co oznacza, że nie mają żadnej decyzji w sprawie odmowy oprocentowania. W tym przypadku przepisy nie są zbyt precyzyjne. Jednak w mojej ocenie także w takiej sytuacji można wykorzystać wyrok Trybunału Konstytucyjnego do ubiegania się o zwrot należnego oprocentowania na podstawie art. 74 pkt 3 Ordynacji podatkowej, czyli w trybie wniosku o zwrot nadpłaty. Podatnik powinien sobie wyliczyć, ile na chwilę obecną te odsetki wynoszą i złożyć wniosek. Moim zdaniem podatnik może nawet nieprecyzyjne podać kwotę zwrotu, bo to organ powinien precyzyjnie wyliczyć kwotę nadpłaty.
W jakim terminie należy złożyć taki wniosek?
Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od wejścia w życie orzeczenia TK. Ma to wpływ na wysokość odsetek. Jeżeli bowiem wniosek zostanie złożony w terminie 30 dni to podatnik otrzyma odsetki do dnia zwrotu. Jeżeli zostanie on złożony po tym terminie, odsetki zostaną naliczone tylko do 30 dnia, od wejścia w życie wyroku Trybunału. Niestety nie można wykluczyć, że fiskus nie będzie chciał orzekać o zwrocie nadpłat w przypadkach, gdy nie została wydana żadna decyzja w tym zakresie. Gdyby jednak organy się upierały, to podatnik może dochodzić odszkodowania w trybie postępowania cywilnego.