Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z prawa zawieszenia działalności na okres wakacji, po jej wznowieniu w niektórych przypadkach będą się musieli rozliczyć z fiskusem, gdy w tym okresie uzyskali jakiekolwiek dochody.
Przedsiębiorcy, którzy po okresie wakacyjnym zamierzają wznowić zawieszoną działalność gospodarczą, powinni zgłosić to w urzędzie gminy lub sądzie rejestrowym. W niektórych wypadkach konieczne będzie rozliczenie z urzędem skarbowym za okres, w którym działalność była wstrzymana.
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu firmy. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zamierza kontynuować działalność zawieszoną w sezonie letnim, musi dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Procedura odwieszania działalności gospodarczej odbywa się na analogicznych zasadach jak jej zawieszenie. Wymaga zatem pisemnego zgłoszenia tego faktu na odpowiednim formularzu.
Przykład 1
Wznowienie amortyzacji
Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych nie podlegają amortyzacji składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W takim przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność albo jej zaprzestano. Oznacza to, że amortyzację należy zaliczać za miesiąc, w którym nastąpiło zawieszenie, a następnie począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło jej wznowienie.

Informacja o wznowieniu

W tym celu przedsiębiorcy podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej (firmy jednoosobowe, wspólnicy spółek cywilnych) ponownie składają wniosek EDG-1, tym razem jednak jako zgłoszenie wznowienia działalności. Na formularzu podaje się w odpowiedniej rubryce informacje o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (datę wznowienia). Wniosek ten jest zwolniony z opłat. Natomiast wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji wznowienia firmy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:- Jak sporządzić wniosek- Jakie są obowiązki podatkowe- Co ze zeznaniem rocznym