■ PRZEDSIĘBIORCZY PONIEDZIAŁEK W NOWEJ SOLI. Urząd Skarbowy w Nowej Soli kontynuuje cykl spotkań pod hasłem Przedsiębiorcze poniedziałki. Kolejne spotkanie z przedsiębiorcami zaplanowano na 7 stycznia 2008 r. Będzie ono poświęcone m.in. kwestii: wyboru formy opodatkowania; zmiany w VAT; rozliczeniu PIT za 2007 rok.

Więcej www.us.nowasol.pl

ETS O KOMPETENCJACH ORGANÓW CELNYCH. Kwalifikacja czynu jako czynu podlegającego postępowaniu sądowemu w sprawach karnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1697/79 z 24 lipca 1979 r. leży w kompetencji organów celnych powołanych do określania dokładnej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych - wyjaśnił Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-62/06.

Więcej www.taxnews.pl

■ URZĘDOMAT NA WARSZAWSKIM URSYNOWIE. W siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa (al. Komisji Edukacji Narodowej 61) uruchomione zostało urządzenie umożliwiające składanie dokumentów podatkowych. Podatnicy będą mogli składać (za potwierdzeniem) formularze podatkowe PIT, NIP, CIT i VAT. Urządzenie jest dostępne dla klientów przez całą dobę.

Więcej www.izba-skarbowa.waw.pl

■ ZMIANY W ODLICZANIU STRAT W NIEMCZECH. Od 1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie w Niemczech nowe przepisy regulujące zasady odliczania strat spółek. Nowe przepisy przewidują, że nie będzie można odliczyć w proporcji do wysokości zmieniającego się udziału strat, które nie zostały odliczone przed zbyciem akcji spółki.

Więcej www.taxnews.pl

■ OD NOWEGO ROKU ZMIANY W WĘGIERSKIM CIT. W 2008 roku 6 proc. kwoty dochodu objętego preferencyjną stawką CIT powinno utworzyć rezerwę, z której środki w ciągu czterech lat powinny być wydane na inwestycje lub zatrudnienie bezrobotnych lub spłatę kredytów zaciągniętych w instytucjach finansowych. Jeżeli warunki, na których przyznano preferencję nie zostaną spełnione, kwotę trzeba będzie zapłacić w ciągu 30 dni od dnia, w którym przeznaczono rezerwy na inne cele.

Więcej www.taxnews.pl