Gospodarstwa agroturystyczne często oferują swoim gościom możliwość zakupu własnych produktów spożywczych.

– Sprzedaż jedzenia wyprodukowanego w gospodarstwie agroturystycznym podlega VAT – wyjaśnia Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski. Przy czym nie ma znaczenia, czy jest ona dokonywana w ramach świadczenia tego typu usług, czy też na zewnątrz, po prostu jako dostawa towarów. Ekspert zauważa, że sposób świadczenia tej usługi będzie wpływał na różną wysokość podatku, a nawet sposób opodatkowania.

– Jeżeli sprzedaż produktów rolnych następować będzie w ramach usługi agroturystycznej, to jako usługa gastronomiczna świadczona przez gospodarstwo tego typu opodatkowana będzie stawką 7-proc. – tłumaczy Mirosław Siwiński.

Gdy gospodarstwo agroturystyczne sprzedaje swoje towary na zewnątrz, to wówczas będą one opodatkowane stawkami właściwymi dla ich rodzaju i stopnia przetworzenia. W tym przypadku należy wystawić fakturę VAT jako czynny podatnik VAT.