Od 2011 roku zmienią się zasady odliczania VAT od aut i paliwa. Kupując auto, będzie można odliczyć tylko 60 proc. VAT, nie więcej niż 6 tys. zł.
Podatnicy VAT mogą w całości odliczać podatek naliczony przy zakupie samochodów z kratką oraz paliwa do nich. To skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej spółki Magoora (C-414/07). Od 2011 roku takiej preferencji już nie będzie. Od zakupu aut – również tych z kartką – będzie można odliczyć podatek do 60 proc. kwoty na fakturze, nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei podatku od zakupu paliwa odliczyć nie będzie można w ogóle. Takie regulacje zawierają założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym. Ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczące aut miałyby obowiązywać do 31 grudnia 2012 r. Eksperci radzą: jeśli chcesz odliczyć cały VAT, kup samochód przed 31 grudnia 2010 r.

Niekorzystna decyzja...

Założenia do nowelizacji ustawy o VAT nie są korzystne dla podatników. Jerzy Martini, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, wskazuje, że projekt zakłada przejściowe (od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.) przywrócenie stanu sprzed orzeczenia TS UE w sprawie Magoora. Mimo że wyrok ten zapadł w grudniu 2008 r., nie wprowadzono żadnych zmian dostosowujących krajowe przepisy do konkluzji Trybunału.
– Oczywiście mimo braku zmian w ustawie podatnicy skutecznie odzyskiwali VAT (zarówno od paliwa, jak i zakupu czy leasingu) w przypadku samochodów spełniających wymogi tzw. kratek czy wzoru Lisaka – zauważa Jerzy Martini.
Dodaje, że projektowana nowelizacja ma właśnie na celu odebranie prawa do odliczenia VAT samochodom spełniającym te kryteria. Jedynym wyjątkiem pozwalającym na dalsze pełne odliczenie VAT od takich samochodów będzie kontynuacja odliczenia VAT w przypadku leasingu czy najmu samochodów, wynajętych/wyleasingowanych przed wejściem w życie nowelizacji.

...na określony czas...

Nowe zasady mają umożliwić jednolite rozliczanie tego podatku w odniesieniu do samochodów osobowych oraz innych pojazdów, których konstrukcja umożliwia ich wykorzystanie zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i na potrzeby prywatne. W konsekwencji – jak twierdzi Bartosz Bogdański, doradca podatkowy w MDDP Doradztwo Podatkowe – od 1 stycznia 2011 r. podatnicy utraciliby prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku przy nabyciu samochodów niebędących pojazdami służącymi zasadniczo do przewozu ładunków, pojazdami specjalnego przeznaczenia oraz służących do przewozu co najmniej 10 osób. Dodatkowo MF planuje wprowadzić zakaz odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do samochodów objętych prawem do ograniczonego odliczenia podatku.
Z kolei Patrycja Jefimiuk, konsultant podatkowy w ITA Doradztwo Podatkowe, dodaje, że zmiany w odliczaniu VAT będą dotyczyć pojazdów samochodowych innych niż osobowe, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkami.
– Dla podatników odkładających zakup samochodów z kratką jest to już ostatni dzwonek, aby skorzystać z odliczenia całego VAT od zakupu. Projektowane zmiany mogą przełożyć się na wzrost sprzedaży samochodów z kratką w drugiej połowie 2010 r. – argumentuje Patrycja Jefimiuk.

...wymusi zakupy

Podatnicy, którzy chcą skorzystać na rozwiązaniach podatkowych, powinni więc pospieszyć się z zakupami. Według Jerzego Martiniego, podatnicy, którzy rozważają zakup lub leasing samochodów w najbliższym czasie, powinni zrobić to jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, czyli do końca roku.
– Niestety nawet wtedy, między 1 stycznia 2011 r. a 31 grudnia 2012 r., nie będą oni uprawnieni do odliczenia VAT od paliw – dodaje Jerzy Martini.
Natomiast Bartosz Bogdański podpowiada, że następna okazja do tańszego zakupu pojawi się dopiero 1 stycznia 2013 r., kiedy najprawdopodobniej przestaną obowiązywać czasowo wprowadzone ograniczenia.
Jerzy Martini ostrzega: nie można wykluczyć, że do momentu upływu okresu wyłączenia w prawie do odliczenia wskazanego w projekcie (31 grudnia 2012 r.) zostaną wprowadzone w dyrektywie VAT nowe zasady wyłączania prawa do odliczenia podatku, które umożliwiałyby Polsce kontynuowanie omawianych ograniczeń również po tej dacie. W ostatnim czasie Rada Europejska deklarowała bowiem chęć ujednolicenia wyłączeń w prawie do odliczenia VAT w całej UE.
1,8 mld zł zostanie w budżecie według szacunków Ministerstwa Finansów po wprowadzeniu zakazu odliczania VAT od paliwa do samochodów
OPINIA
Wojciech Drzewiecki
ekspert IBRM Samar
Decyzja MF ograniczająca możliwość odliczenia VAT przy zakupie samochodów osobowych posiadających homologację ciężarową na pewno przyczyni się do wzrostu sprzedaży samochodów w drugiej połowie roku. Będzie to jednak wzrost krótkotrwały i jego skutkiem będą zdecydowanie gorsze wyniki w roku przyszłym. Proponowane przepisy uderzą bezpośrednio w małych i średnich przedsiębiorców, gdyż to głównie oni zainteresowani są tego typu ofertą.
Ograniczenie możliwości odpisu VAT w przypadku zakupu paliw do tego typu aut będzie miało niewielki wpływ na poziom sprzedaży. Niestety, ta swoista podwyżka na pewno znajdzie odzwierciedlenie we wzroście cen towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorców.
Zmiany w odliczaniu VAT / DGP