Ministerstwo Finansów podsumowało akcję PIT za 2009 rok. Z zestawienia wynika, że podatnicy bardzo chętnie korzystali z ulg, zwłaszcza na dziecko i internetowej. Częściej też wykazywali nadpłatę podatku niż dopłatę na konto urzędu skarbowego.

Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dokonało 24 740 297 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, co stanowi o 6876 mniej niż za 2008 rok. W rozliczeniu za 2009 rok po raz pierwszy stosowaliśmy dwustopniową skalę PIT. Według stawki 18-proc. rozliczyło się 98,41 proc. osób, a według stawki 32-proc. zaledwie 1,59 proc. W 2009 roku próg dochodów, po przekroczeniu którego należało płacić wyższy podatek, wynosił 85 528 zł.

Składanie PIT

Bezpośrednio w urzędach skarbowych rozliczyło się 18,8 mln podatników. Natomiast z rozliczenia za pośrednictwem płatników skorzystało zaledwie 5,8 mln osób (tj. o ponad 150 tys. mniej niż w 2008 roku) – co jest zapewne konsekwencją większego niż przed rokiem zainteresowania ulgami podatkowymi, w tym ulgą z tytułu wychowywania dzieci.

Najpopularniejszą ulgą, z której korzystali podatnicy w PIT za 2009 rok, była ulga prorodzinna.

Popularna ulga na dziecko

Przypomnijmy, że podatnicy w swoich zeznaniach mogli odliczyć od podatku maksymalnie 1112,04 zł na jedno dziecko. Takie odliczenie przysługiwało w sytuacji, gdy podatnik wychowywał dziecko przez cały 2009 rok. Ulgę w deklaracjach za ubiegły rok wykazały 4 337 164 osoby (w PIT za 2008 rok było to 4 205 909 podatników).

W sumie podatnicy pomniejszyli swój podatek o 5 633 012 tys. zł, co jest kwotą o ponad 410 mln zł mniejszą niż ta odliczona w PIT za 2008 rok. To zapewne skutek zmiany zasad rozliczania ulgi na dziecko od rozliczenia za 2009 rok. Podatek można było pomniejszyć tylko o taką kwotę ulgi, jaka wynikała z przemnożenia 92,67 zł przez liczbę miesięcy w roku, w których wychowywano dziecko.

Liczba dzieci, na które ulga została wykorzystana, to 6 274 870 (w rozliczeniu za 2008 rok było to 6 357 837). Przeciętna kwota odliczana na podatnika to 1299 zł (w PIT za 2008 rok – 1437 zł), a przeciętna kwota odliczona na dziecko wyniosła 989 zł (za 2008 rok – 915 zł).

Łączna kwota odliczeń od podatku wyniosła w deklaracjach za 2009 rok 5,8 mld zł (w 2008 roku 6,3 mld zł). To zapewne skutek mniejszych kwot odliczanych z tytułu ulgi prorodzinnej. Odliczenia od dochodu wyniosły 5,4 mld zł (w 2008 roku 5,2 mld zł). Do tego wzrostu z kolei mogła przyczynić się większa liczba osób, które skorzystały z ulgi internetowej.