Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przyjęła 22 lipca nową wersję wytycznych dotyczących stosowania cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych poszczególnych krajów - w pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej o wprowadzonych wytycznych.