W Polsce coraz więcej podmiotów zarówno tych, które stosują MSR/MSSF, jak i tych pozostających pod rządami ustawy o rachunkowości wynagradza kadrę kierowniczą akcjami swojej spółki. Ponieważ w polskim prawie bilansowym tematyka ta nie została uregulowana, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostki pozostające pod rządami ustawy – w sprawach w niej nieuregulowanych – mogą skorzystać z rozwiązań zawartych w MSR/MSSF.