Czy zapłata za studia pomniejszy przychód

Podatnik w ramach prowadzonej działalności współpracuje na zasadach agencyjnych m.in. z osobami posiadającymi licencje w zakresie gospodarki nieruchomościami. Podatnik podjął studia podyplomowe w celu zdobycia wiedzy na temat gospodarki nieruchomościami oraz uzyskania licencji, która pozwoli mu na samodzielną pracę. Czy wydatki na studia stanowią koszty prowadzonej firmy?

Czy opłaty za garaż będą kosztem podatkowym

Od 2000 roku podatniczka uzyskuje przychody z najmu garażu, który jest rozliczany na ogólnych zasadach. Z tego tytułu ponosi wydatki na czynsz, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz jednorazową opłatę za służebność gruntową. Czy opłaty związane z garażem będą mogły być zaliczone do kosztów?

Czy opłata środowiskowa zwiększa podstawę VAT

Spółka zawarła umowę dotyczącą eksploatacji wraz z monitoringiem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Spółka zobligowana jest do pobierania opłat za przyjęcie odpadów. Opłaty te nie uwzględniają opłaty środowiskowej. Czy powinna być ona elementem kalkulacyjnym ceny za daną usługę?

Czy opłaty rozlicza się w kilometrówce

Pracownik rozpoczął podróż służbową samochodem prywatnym na dwudniową konferencję tematyczną. Pracownik poniósł wydatki dodatkowe obejmujące opłaty za parking i za przejazd autostradą. Poniesione wydatki są udokumentowane. Czy opłaty parkingowa i za przejazd autostradą mieszczą się w limicie wynikającym z tzw. kilometrówki?

Czy opłaty za kradzież prądu podlegają VAT

Spółka pobiera opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej. Stwierdzenie kradzieży jest wynikiem m.in. działań pracowników spółki. Czy tego typu opłaty podlegają VAT?

To tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania.