W Warszawie 20 kwietnia 2010 r. został podpisany protokół do konwencji z 2 września 1991 r. o unikaniu międzynarodowego podwójnego opodatkowania dochodu i majątku ze Szwajcarią. Jakie zmiany on wprowadza?
Protokół ten wprowadza wiele zmian do obecnie obowiązującej konwencji z 1991 r., jak również protokołu podpisanego jednocześnie z tą konwencją. Jedną z bardzo istotnych zmian jest dodanie nowego art. 25a (wymiana informacji). Warto dodać, że pierwotny tekst konwencji podatkowej ze Szwajcarią nie zawierał standardowego postanowienia o wzajemnej wymianie informacji podatkowych.

Pełną wersję artykułu znajdziesz w eDGP Zamów eDGP

Dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW