PaweŁ MaŁecki

doradca podatkowy z Kancelarii Doradców i Audytorów z Poznania

Tak

Taka czynność podlega opodatkowaniu VAT. Jeżeli ogrodzenie nie stanowi majątku wprowadzonego do ewidencji działalności gospodarczej (jako budowla lub jako budynek, gdy przypisane jest tylko do jednego budynku), to oczywiście przychód z wynajmu powierzchni takiego ogrodzenia nie będzie stanowić przychodu z działalności gospodarczej. Jeżeli jednak ogrodzenie będzie stanowić środek trwały firmy osoby fizycznej, to taki wynajem będzie stanowić również przychód z działalności gospodarczej. W obu przypadkach wynajem jest czynnością podlegającą VAT. Zapewne osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest podatnikiem VAT. Wtedy obrót z tytułu najmu dolicza się do obrotu VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w obu opisanych przypadkach. Podatnik powinien wystawić z tego tytułu fakturę i ująć ją w rejestrze sprzedaży.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).