Zwiększenie podatku plasuje podstawową stawkę VAT w Wielkiej Brytanii w średniej Unii Europejskiej. Przykładowo Dania, Węgry i Szwecja mają stawki w wysokości 25 proc.

– Nowy budżet brytyjski zakłada również zwiększenie ogólnej stawki podatku od zysków kapitałowych („Capital Gain Tax”) z 18 do 28 proc. dla podatników – osób fizycznych – których dochody wchodzą w wyższy próg podatkowy – podaje nam Justyna Dziuba, starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers.

Ekspert dodaje, że równolegle, w zakresie tego samego podatku, w ramach wspierania przedsiębiorców, rząd ogłosił, rozszerzenie specjalnego zwolnienia dla przedsiębiorców („Entrepreneurs’ relief”) przez zwiększenie limitu tzw. kwalifikowanych zysków z 2 do 5 milionów funtów.

– Zyski te mogą być opodatkowane zredukowaną efektywną stawką podatku od zysków kapitałowych w wysokości 10 proc. Zwiększenie tego limitu jest efektywne od 23 czerwca 2010 r. – tłumaczy Magdalena Zasiewska, dyrektor w PricewaterhouseCoopers.

Anglia planuje również wprowadzenie dodatkowego obciążenia dla banków, w formie tzw. poboru bankowego („Bank levy”). To nowe obciążenie dla banków – jak stwierdzają nasze rozmówczynie z PricewaterhouseCoopers – ma zostać wprowadzone od 1 stycznia 2011 r. Pobór ten ma być kalkulowany na podstawie bilansu danego banku. Szczegóły kalkulacji kwoty poboru mają zostać opublikowane dopiero po konsultacjach w tym zakresie.

– Obecnie planowane jest, aby pobór ten był ustalony na poziomie 0,07 proc. z mniejszą stawką wstępną w wysokości 0,04 proc. w 2011 roku – podaje Justyna Dziuba.

PricewaterhouseCoopers LLP w Wielkiej Brytanii sprawdził już, jak oceniane są planowane zmiany. 55 proc. badanych przedsiębiorców uważa, że rząd miał rację, zmniejszając stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, jednocześnie redukując stawkę ulgi kapitałowej. Tylko 19 proc. badanych jest zdania, że nowe rozwiązania podatkowe są wystarczające, aby sprawić, by Wielka Brytania stała się bardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu, i była w stanie powstrzymać wypływ inwestycji oraz przedsiębiorców poszukujących bardziej atrakcyjnych jurysdykcji podatkowych.

Dodatkowo, więcej niż dwie trzecie badanych (62 proc.) nie zgadza się, że obniżenie stawki podatku dochodowego wraz z innymi pomysłami zachęci przedsiębiorców spoza Wielkiej Brytanii do inwestycji i prowadzenia działalności w tym kraju.

Ważne

55 proc. przebadanych przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii popiera planowaną reformę podatkową